Haftarah Ki Tisa – Transliteriert

Aschkenasisch, Frankfurt am Main, Chabad: 1. Melachim 18,1 – 18,39
Sefardisch: 1. Melachim 18,20 – 18,39

Aschkenasisch beginnt hier:

Wajhi jamim rabbim udewar adonai haja el elijjahu baschana haschelischit lemor lech hera’e el ach’aw we’ettena matar al pene ha’adama: wajjelech elijjahu lehera’ot el ach’aw wehara’aw chasak beschomeron: wajjikra ach’aw el owadjahu ascher al habbajit we’owadjahu haja jare et adonai me’od: wajhi behachrit isewel et newi’e adonai wajjikkach owadjahu me’a newi’im wajjachbi’em chamischim isch bamme’ara wechilkelam lechem wamajim: wajjomer ach’aw el owadjahu lech ba’arez el kol ma’jene hammajim we’el kol hannechalim ulai nimza chazir unechajje sus wafered welo nachrit mehabbehema: wajchalleku lahem et ha’arez la’awar bah ach’aw halach bederech echad lewaddo we’owadjahu halach bederech echad lewaddo: wajhi owadjahu badderech wehinne elijjahu likrato wajjakkirehu wajjippol al panaw wajjomer ha’atta se adoni elijjahu: wajjomer lo ani lech emor ladonecha hinne elijjahu:


wajjomer me chatati ki atta noten et awdecha bejad ach’aw lahamiteni: chai adonai elohecha im jesch goi umamlacha ascher lo schalach adoni scham lewakkeschcha we’ameru ajin wehischbia‘ et hammamlacha we’et haggoi ki lo jimza’ekka: we’atta atta omer lech emor ladonecha hinne elijjahu: wehaja ani elech me’ittach weruach adonai jissa’acha al ascher lo eda uwati lehaggid le’ach’aw welo jimza’acha waharagani we’awdecha jare et adonai minne’urai:
halo huggad ladoni et ascher asiti baharog isewel et newi’e adonai wa’achbi minnewi’e adonai me’a isch chamischim chamischim isch bamme’ara wa’achalkelem lechem wamajim: we’atta atta omer lech emor ladonecha hinne elijjahu waharagani:

wajjomer elijjahu chai adonai zewa’ot ascher amadti lefanaw ki hajjom era’e elaw: wajjelech owadjahu likrat ach’aw wajjagged lo wajjelech ach’aw likrat elijjahu: wajhi kir’ot ach’aw et elijjahu wajjomer ach’aw elaw ha’atta se ocher jisra’el: wajjomer lo acharti et jisra’el ki im atta uwet awicha ba’asawechem et mizwot adonai wattelech achare habbe’alim: we’atta schelach kewoz elai et kol jisra’el el har hakkarmel we’et newi’e habba’al arba me’ot wachamischim unewi’e ha’aschera arba me’ot ochele schulchan isawel:

Sefardisch beginnt hier:

Wajjischlach ach’aw bechol bene jisra’el wajjikboz et hannewi’im el har hakkarmel:
wajjiggasch elijjahu el kol ha’am wajjomer ad matai attem posechim al schete hasse’ippim im adonai ha’elohim lechu acharaw we’im habba’al lechu acharaw welo anu ha’am oto dawar: wajjomer elijjahu el ha’am ani notarti nawi ladonai lewaddi unewi’e habba’al arba me’ot wachamischim isch: wejittenu lanu schenajim parim wejiwcharu lahem happar ha’echad winattechuhu wejasimu al ha’ezim we’esch lo jasimu wa’ani e’ese et happar ha’echad wenatatti al ha’ezim we’esch lo asim:


ukeratem beschem elohechem wa’ani ekra weschem adonai wehaja ha’elohim ascher ja’ane wa’esch hu ha’elohim wajja’an kol ha’am wajjomru tow haddawar: wajjomer elijjahu linwi’e habba’al bacharu lachem happar ha’echad wa’asu rischona ki attem harabbim wekir’u beschem elohechem we’esch lo tasimu: wajjikchu et happar ascher natan lahem wajja’asu wajjikre’u weschem habba’al mehabboker we’ad hazzohorajim lemor habba’al anenu we’en kol we’en one wajfassechu al hammisbeach ascher asa: wajhi wazzohorajim wajhattel bahem elijjahu wajjomer kir’u wekol gadol ki elohim hu ki siach wechi sig lo wechi derech lo ulai jaschen hu wejikaz: wajjikre’u bekol gadol wajjitgodedu kemischpatam bacharawot uwaremachim ad schefach dam alehem: wajhi ka’awor hazzohorajim wajjitnabbe’u ad la’alot hammincha we’en kol we’en one we’en kaschew:


wajjomer elijjahu lechol ha’am geschu elai wajjiggeschu chol ha’am elaw wajrappe et misbach adonai heharus: wajjikkach elijjahu schetem esre awanim kemispar schiwte wene ja’akow ascher haja dewar adonai elaw lemor jisra’el jihje schemecha: wajjiwne et ha’awanim misbeach beschem adonai wajja’as te’ala kewet satajim sera sawiw lammisbeach: wajja’aroch et ha’ezim wajnattach et happar wajjasem al ha’ezim: wajjomer mil’u arba’a chaddim majim wejizku al ha’ola we’al ha’ezim wajjomer schenu wajjischnu wajjomer schalleschu wajschalleschu: wajjelechu hammajim sawiw lammisbeach wegam et hatte’ala mille majim: wajhi ba’alot hammincha wajjiggasch elijjahu hannawi wajjomar adonai elohe awraham jizchak wejisra’el hajjom jiwwada ki atta elohim bejisra’el wa’ani awdecha uwidwarecha asiti et kol haddewarim ha’elle:
aneni adonai aneni wejede’u ha’am hasse ki atta adonai ha’elohim we’atta hasibbota et libbam achorannit: wattippol esch adonai wattochal et ha’ola we’et ha’ezim we’et ha’awanim we’et he’afar we’et hammajim ascher batte’ala lichecha: wajjar kol ha’am wajjippelu al penehem wajjomru adonai hu ha’elohim adonai hu ha’elohim: